1 دقیقه خواندن
26 Oct
26Oct

دو ماه بی‌خبری مطلق از سرنوشت خبات مفاخری

 با گذشت دو ماه از بازداشت یک فعال زیست‌محیطی اهل سنندج هنوز خانواده‌اش نتوانسته‌اند که با وی ارتباط برقرار نمایند. با گذشت دو ماه از بازداشت خبات مفاخری، فعال زیست‌محیطی بازداشت شده اهل سنندج، وی همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر محبوس بوده و تلاش‌های خانواده‌اش برای ارتباط با وی بی‌نتیجه مانده است. ساعات دو بامداد روز پنجشنبە ٦ شهریور ٩٩ (٢٧ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزل ”خبات مفاخری“ هجوم و اقدام بە بازداشت وی کردند. نیروهای ادارە اطلاعات در حین بازداشت اقدام بە ضرب و شتم خبات مفاخری نمودە و پس از تفتیش منزل مبایل وی و دیگر اعضای خانوادەاش توسط نیروهای امنیتی ضبط شدە است. خبات مفاخری از فعالین زیست‌محیطی و عضو جمعیت سبز کُردستان می‌باشد و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدە است.