1 دقیقه خواندن
15 Sep
15Sep

🔹دو شهروند ایرانشهری بر اثر شلیک بی‌ضابطه ماموران نظامی کشته شدند


بر اثر تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای نظامی به سمت یک خودرو در شهرستان ایرانشهر دو شهروند کشته شدند.


به گزارش «تلویزیون آزادی»، به نقل از کمپین فعالین بلوچ، دو شهروند در شهر ایرانشهر روز دوشنبه ۲۴ شهریور با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به ظن حمل مواد مخدر کشته شدند.


بر اساس این گزارش هویت این دو شهروند که نسبت برادری با هم داشتند «علی بامری» و «حبیب بامری» اعلام شده است.


این قتل در میدان ارتش ایرانشهر پس از تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی به خودروی این دو برادر روی داده است.