1 دقیقه خواندن
29 Nov
29Nov


‌دستور تشكیل کمیته توسط خامنه ای در تمامی محله ها


خامنه ای به بسیج توصیه می کند مثل سال 60 حضور دایمی و همه جایی داشته باشید. خبری در راه است شبیه سرکوب های سال 60

#خامنه‌ای خواهان تشکیل کمیته‌ها در محله‌ها شده. آنهم به سبک دهه ۶۰. آنها که آن دوره را به خاطر دارند و از سر گذرانده‌اند، می‌دانند هدفش، مقابله با نارضایتی‌ها و تشکیل هسته‌های ناراضی از ج ا در محله‌ها و همینطور شبیخون های شبانه به منازل است

خامنه‌ای رسمن امروز به معترضان اعلان جنگ داد و از لشکریانش خواست محله به محله برای مقابله با مردم آماده باشند. کسی اگر ذره‌ای علم سیاست و جامعه شناسی بداند ترس را لابلای حرفهای خامنه‌ای می خواند. او که روزگاری مخالفانش را تحقیر می کرد اینبار به بسیجیانش پناه برده بود

خامنه‌ای خطاب به بسیجی‌ها 

«در همه محله‌های کشور در مقابل حوادث گوناگون تاکتیک آماده داشته باشند و اسیر پابندهای رایج اداری نشوند.»  #خامنه‌ای در دیدار با بسیجان آنها را تشویق به طرح داشتن برای امنیت محله کرد و به آنها توصیه کرد #کمیته های انقلاب اوایل دهه شصت را الگو قراردهند.کمیته ها نماد دوران ناامنی شهری بودند و مشهور به تندروی و بگیر و ببندهای بی حساب و کتاب ودخالت تام و تمام در زندگی مردم

گفته «بسیج در همه محله‌های کشور راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد» اما تاکید کرده «اسیر پابندهای رایج اداری نشود» یعنی وقت نیروهایم را با کاغذبازی و قانون و اجازه تلف نکنید تا بدون موانع رایج اداری، سر گردنه‌ی هر محله بایستند

تقصیر خودش نیست، راهزنی را بیشتر از راهبری بلد است

و این آنونس جنگ داخلی است