1 دقیقه خواندن
13 Feb
13Feb

دالان خونین غیرت نرها


«قتل فجیع مونا (غزل) حیدری، زن ۱۷ ساله اهوازی و چرخاندن سر بریده او در خیابان از سوی قاتل، افکار عمومی را تکان داد.


همسر مقتول که پسر عموی اوست، با همدستی برادرش این جنایت را مرتکب شد. آنها ساعاتی بعد دستگیر شدند.


مقامات قضایی سپس انتشار هرگونه عکس و فیلم از صحنه در رسانه‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی را ممنوع کردند تا "امنیت روانی" جامعه خدشه‌دار نشود.


 قتل‌های ناموسی و بسترهای فرهنگی و قانونی آن دستمایه مانا نیستانی برای طرح کاریکاتور هفته است». 


#مونا_حیدری #استان_خوزستان #قتل_ناموسی #جمهوری_اسلامی