1 دقیقه خواندن
24 Jul
24Jul

خودکشی دست کم ٣٢ شهروند کرد در تیرماه ٩٩ + اسامی و جزئیات هەنگاو: طی ماه گذشتە دست کم ٣٢ شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە سن پنج نفر از آنها زیر ١٨ سال بودە است. با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی تیر ماه ١٣٩٩، دست کم ٣٢ شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند. بر طبق این گزارش، طی ماه گذشتە ١٦ زن و ١٦ مرد بە زندگی خود پایان دادەاند کە پنج نفر از آنها زیر ١٨ سال بودەاند. بیشتر موارد خودکشی بە دلیل مشکلات خانوادگی و فقر بودە است.


 اسامی و جزئیات بیشتر دربارە افرادی کە خودکشی کردەاند بە شرح زیر می باشد؛


١ تیر ٩٩:

١_حسین مولانایی اهل سنندج بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کرد.٢ تیر ٩٩:

١_شیوا اسماعیلی اهل مهاباد بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کرد.

٢_ یک دختر ١٣ سالە در ایلام بە دلیل عدم نمرە قبولی برای تعین رشتە خود را حلق آویز کرد.٤ تیر ٩٩:

١_ زهرا نامداری اهل تکاب بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کرد.

٢_ یک زن اهل ایلام با هویت ”حسیبە نورمحمدی“ بە دلیل اختلافات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد.٩ تیر ٩٩:

١_ مصطفی تیموری دانشجوی اهل سقز بە دلیل مشکل تراشی مسئولین دانشگاه برای ادامە تحصیل خود را حلق آویز کرد.

٢_ فخرالدین محمودی اهل پیرانشهر بە دلیل مشکلات خانوادگی از طریق حلق آویز کرد بە زندگی خود پایان داد.١٠ تیر ٩٩:

١_ بسنا احمدی ٦٠ سالە و اهل ارومیە بە دلیل مشکلات خانوادگی اقدام بە خودسوزی و بە زندگی خود پایان داد.

٢_ یک زن ٣٥ سالە در مریوان با هویت ”سمیرا“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کرد.

٣_ سمیە قجری ٢٩سالە اهل ایلام بە دلیل مشکلات خانوادگی از طریق حلق آویز کردن بە زندگی خود پایان داد.١٢ تیر ٩٩:

١_ اسرین صحرایی اهل کرمانشاه بە دلیل مشکلات خانوادگی از طریق خوردن قرص خودکشی کرد.١٣ تیر ٩٩:

١_ امیر ارسلان تاک نوجوان ١٦ سالە اهل پیرانشهر بە دلیل مشکلات خانوادگی با اسلحە بە زندگی خود پایان داد.

٢_ یک جوان ٢٣ سالە با هویت ”مهدی رحمانی“ در کرمانشاه بە دلیل فقر خود را حلق آویز کرد.١٥ تیر ٩٩:

١_ محمد سعید شاه محمدی شهروند ٥٠ سالە اهل دیواندرە بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کرد.١٦ تیر ٩٩:

١_ زانیار نادری کودک ١٢ سالە اهل جوانرود بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد.١٨ تیر ٩٩:

١_ شکیلا زحمتکش اهل پاوە بە دلیل مشکلات خانوادگی از طریق خردن قرص بە زندگی خود پایان داد.

٢_ عبداللە صادقی شهروند اهل سقز بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را از بالای بام منزل پرتاب و بە زندگی خود پایان داد.

٣_ یک شهروند اهل ایلام با هویت ”مازیار میراحمدی“ بە دلیل فقر و مشکلات اقتصادی خود را حلق آویز نمود.٢٠ تیر ٩٩:

١_ یک دختر ١٨ سالە اهل مهاباد با هویت ”ژیلا اسماعیلی فر“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کرد.٢٤ تیر ٩٩:

١_ یک زن ٣٣ سالە اهل روانسر با هویت شیوا قبادی بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد.

٢_ یک دختر جوان اهل روستای بانەورە شهرستان پاوە با هویت ”حفصە فتاحی“ بە دلیل مشکلات روحی و افسردگی خود را حلق آویز کرد.٢٥ تیر ٩٩:

١_ یوسف بگ نژادی، شهروند اهل کوهدشت لرستان پس از آنکە دخترش را مورد ضرب و شتم قرار داد، با خردن قرص بە زندگی خود پایان داد. دختر وی هم اکنون در کما می باشد.٢٦ تیر ٩٩:

١_ یک جوان اهل کرمانشاه با هویت ”سیروان نظری“ بە دلایل نامعلومی از طریق خردن قرص اقدام بە خودکشی نمود.

٢_ یک زن اهل دهلران با هویت سمیە سبحانی بە دلیل اختلافات خانوادگی با خردن قرص برنج بە زندگی خود پایان داد.٢٧ تیر ٩٩:

١_ یک نوجوان ١٥ سالە اهل روستای دزلی از توابع سروآباد با هویت سروش صبحانی بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز کرد.

٢_ عدنان حاجی زادە اهل اشنویە بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد.

٣_ هدیە اردلان، زن ١٩ سالە اهل روستای بیار کامیاران کە بە تازگی از همسرش طلاق گرفتە بود، بە دلیل مخالفت همسر سابقش برای دیدار با فرزندش، خود را حلق آویز کرد.٢٨ تیر ٩٩:

١_ دکتر عمار الانی اهل قصر شیرین بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.٢٩ تیر ٩٩:

١_ یک شهروند اهل بخش زرینە هوەتو از توابع دیواندرە با هویت ”عطا قیصری“ بە دلیل فقر و تنگدستی خود را حلق آویز کرد.٣٠ تیر ٩٩:

١_ یک شهروند ٤٢ سالە اهل سنندج با هویت عبداللە گویلی بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز نمود.٣١ تیر ٩٩

١_ سارینا مرادی ٢٠ سالە و اهل روستای خامسان کامیاران بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آیز کرد.