1 دقیقه خواندن
26 Sep
26Sep

خلیل کریمی فعال کارگری در سنندج که در دادگاه تجدید نظر به دو ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، روز دوشنبه اول مهر ماه  به زندان رفت

 این فعال کارگری به اتهام ، تبلیغ علیه نظام، شرکت در کمپین حمایت از رامین حسین پناهی، شرکت در مراسم اول ماه مه محاکمه و مجازات شده است