1 دقیقه خواندن
19 Jul
19Jul

خامنه‌ای عقیده دارد: «دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نماد روشنفکری حوزه است».

همین دفتر هر ساله بودجه‌های کلانی از بودجه کشور به خود اختصاص می‌دهد. بودجه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در بودجه سال ۱۳۹۸، دوازده درصد رشد داشت و بر اساس اطلاعات منتشرشده‌ رسمی ۱۵۰ میلیارد تومان بود و در سال ۹۹ هم تغییری نکرد و همان ۱۵۰ میلیارد تومان بود. ۱۵۰ میلیارد تومان یعنی بودجه‌ای برابر با سازمان اورژانس کشور!


مدت‌هاست که ثابت شده است که روحانیت انقلابی و حاکم در ایران، حال که از پس فضای مجازی و محو آن بر نیامده است قصد تسخیر محتوایی آن را دارد و در این راه حاضر است چنین بودجه‌های کلانی خرج کند.


حوزه‌های سلامت و آموزش کشور به شدت با کمبود امکانات و البته تخصص و مهارت مواجه هستند. فردای آزادی ایران این بودجه‌های کلان به پیشرفت ایران‌مان تخصیص خواهد یافت!