1 دقیقه خواندن
09 Feb
09Feb


حکومتی که در آن قاتلان ترفیع می‌گیرند و تشویق می‌شوند

کتاب «نقاشی قهوه خانه» که  خاطرات #کاظم_دارابی از عاملان ترور  #میکونوس را به تصویر می‌کشد برنده جایزه کتاب سال ج.ا در بخش مستندنگاری شد. در این کتاب، او تلاش می‌کند بی‌گناهی خود را نشان دهد

دادستان فدرال آلمان گفته بود :«امکان نادیده گرفتن سابقه تروریسم دولتی در این قتل وجود ندارد