1 دقیقه خواندن
09 Sep
09Sep

 حملە پهپادی سپاه پاسداران بە ارتفاعات مرزی اقلیم کُردستان ✅ ظهر امروز پهپادهای سپاه پاسداران ارتفاعات مرزی بخش سیدکان از توابع شهرستان سوران در اقلیم کُردستان را مورد حملات خود قرار دادند.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز چهارشنبە ١٩ شهریور ٩٩ (٩ سپتامبر ٢٠٢٠)، پهپادهای سپاه پاسداران ارتفاعات کوهستان ”تلان“ واقع در مرزهای بخش سیدکان از توابع شهرستان سوران را در اقلیم کُردستان مورد حملات موشکی خود قرار دادەاند.

 

✅ این حملات خسارات جانی نداشتە است، اما منجر بە آتش سوزی مراتع و باغات و مزارع کشاورزی مردم منطقە شدە است.