1 دقیقه خواندن
03 Aug
03Aug

حملە پهپادی سپاه پاسداران بە مقر احزاب کُردستانی و توپباران ارتفاعات مرزی


ظهر امروز پهپادهای سپاه پاسداران مقرهای احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت را در ارتفاعات مرزی هدف حملات راکتی قرار دادە و توپخانەهای سپاه پاسداران نیز هم اکنون در حال توپباران این مناطق هستند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز دوشنبە ١٣ مرداد ٩٩ (٣ آگوست ٢٠٢٠)، پهپادهای سپاه پاسداران مقر احزاب کُردستانی را در ارتفاعات هلگرد واقع در مرز میان پیرانشهر و چومان اقلیم کردستان هدف حملات راکتی قرار دادەاند.پس از این حملە توپخانەهای سپاه پاسداران کە در پیرانشهر و اشنویە مستقر هستند، اقدام بە توپباران ارتفاعات کوهستان های آلانە و هلگورد کردەاند.سایت رسمی حزب دمکرات کُردستان ایران با تایید این خبر اعلام کردە است کە خسارات زیادی بە یکی از مقرهای این حزب وارد شدە و خسارات جانی نداشتەاند.