1 دقیقه خواندن
13 Jan
13Jan


حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به مردم معترض و ضرب و شتم آنها در شهر #سنندج

شهروندان سنندجی امروز در خیابان‌های اطراف میدان آزادی این شهر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کردند