1 دقیقه خواندن
08 Jan
08Jan


حملات شب گذشته، نمایشی بود تا علی خامنه ای دهان بسیجیانی که انتقام می خواستند را ببندد


مکس فیشر، نویسنده نیویورک تایمز: بهترین سناریو این بود که ایران حملات نمادینی به پایگاه‌های آمریکایی انجام دهد، بدون اینکه تلفاتی در بین آمریکایی‌ها داشته باشیم و ایران هم مدعی شود به آمریکا جواب داده و واشنگتن هم اقدام متقابلی نداشته باشد