1 دقیقه خواندن
04 Oct
04Oct

حسین عثمانی پس از ۸ سال با وثیقه به مرخصی اعزام شد
یک زندانی سیاسی اهل مهاباد که از ۸ سال پیش بدون یک روز مرخصی در زندان‌های مهاباد و ارومیه محبوس است، با وثیقه و برای اولین بار به مرخصی اعزام شد.
روز شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ (۲ اکتبر ۲۰۲۱)، حسین عثمانی، زندانی سیاسی ۶۰ ساله و اهل مهاباد، پس از ۸ سال حبس و برای اولین بار با وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان مرکزی ارومیه به مرخصی اعزام شد.
این زندانی كُرد که دوران ۳۰ ساله محکومیت خود را در زندان مرکزی ارومیه سپری می‌کند، طی ۸ سال گذشته و علی‌رغم کهولت سن و رنج‌ بردن از چندین بیماری، با مخالفت‌های مکرر اداره اطلاعات از حق مرخصی محروم بوده است.
حسین عثمانی روز دوشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٢ (۳ مارس ۲۰۱۴)توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و اواسط اسفند ٩٣ (مارس ۲۰۱۵) توسط شعبە یکم دادگاه انقلاب مهاباد بە ریاست قاضی احمد جوادی کیا همراه با دو هم پروندەای دیگر خود بە نام های صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول زادە را بە اتهام مشارکت در بمب گذاری سال ١٣٨٩ مهاباد و عضویت در حزب کوملە بە اعدام در ملاء عام محکوم شدند.
حکم اعدام حسین عثمانی در دی ماه ١٣٩٥ (ژانویه ۲۰۱۷) توسطدادگاه تجدید نظر لغو و بعدها بە ١٥ سال حبس تغییر یافت. گفتنیست که این حکم اواخر شهریور ۲۷۱۹ (سپتامبر ۲۰۱۹) توسط دادگاه انقلاب مهاباد به ۳۰ سال حبس افزایش یافت.
این زندانی سیاسی طی ۸ سال گذشتە در زندان های مهاباد و ارومیە محبوس بوده است.