1 دقیقه خواندن
10 Aug
10Aug

‏ #فـــوری فروپاشی دولت لبنان رقم خورد.

حسان دیاب نخست وزیر #لبنان متن استعفای خود را تقدیم ریاست جمهوری کرد. 

بدین ترتیب کلیت دولت لبنان از هم فروپاشید ! روزهای سختی در انتظار حزب الله و جمهوری اسلامی ست.

خبرنگار اسکای نیوز در نزدیک میدان شهدا در مرکز بیروت:

مردم استعفای نخست وزیر را جشن گرفته و شعار میدهند که دیاب کیفت را بردار و برو...