1 دقیقه خواندن
04 Apr
04Apr

جوانمیر مرادی فعال کارگری اهل کرمانشاه به حبس محکوم شد
جوانمیر مرادی از فعالین کارگری کرمانشاه که زمستان گذشته توسط نهادهای امنیتی این شهر بازداشت شده بود، به حبس محکوم گردید.
جوانمیر مرادی، فعال کارگری و از اعضای انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه توسط به تحمل یک سال حبس محکوم گرید.
این حکم اواخر اسفند ماه سال گذشته توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” صادر وامروز شنبه ١٤ فروردین ١٤٠٠ (٣ آوریل ٢٠٢١) به وی ابلاغ شده است.
جوانمیر مرادی روز یک‌شنبه ۱۴ دی ۹۹ (۳ ژانویه‌ ۲۰۲۱) توسط نیروهای اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت و پس از ۱۰ روز بازداشت با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی و مقوقتاً تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.