1 دقیقه خواندن
22 Aug
22Aug

جمهوری اسلامی پدر تروریسم موجود در جهان؛ افزایش ترور مخالفان عراقی جمهوری اسلامی


ساعتی قبل تروریست های نیروی قدس سپاه پاسداران محمدرضا الزامل فعال مدنی عراقی را در بغداد ترور کردند. محمدالزامل جزو فعالآن عراقی بود که به طور علنی می گفت: «هر زمان دخالت جمهوری اسلامی در عراق به پایان برسد، قتل و تجاوز و فساد و دزدی در کشورش به پایان می‌رسد!»


این سومین ترور مخالفان عراقی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته در شهرهای مختلف عراق توسط عوامل رژیم ایران است.