1 دقیقه خواندن
20 Feb
20Feb


جمهوری اسلامی به بهای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای جان میلیونها نفر را به خطر می اندازد


  دانشگاه علوم پزشکی قم

دو بیمار فوت‌کرده از لحاظ آزمایش کورونا مثبت شدند و هر دو جان خود را از دست دادند.