1 دقیقه خواندن
06 Mar
06Mar


 هەنگاو: علی رغم پنهانکاری نهادهای امنیتی و بهداشتی در شهر سنندج، هەنگاو از طریق یک منبع آگاه مطلع شدە است کە دست کم ٣ بیمار در این شهر در اثر ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادەاند


 برپایە گزارشی کە از یک منبع مطلع بە هەنگاو رسیدە است، تنها طی چهار روز گذشتە دست کم سە شهروند اهل سنندج کە بە ویروس کرونا مبتلا شدە بودند، جانشان را از دست دادە و جواب آزمایش آنها مثبت بودە است. بە گفتە این منبع این سە نفر مرد بودەاند و جسد آنها در بیمارستان توحید سنندج می باشد


 این منبع کە بە دلایل امنیتی نخواست فاش شود بە هەنگاو اعلام کرد کە، نهادهای امنیتی کادر پزشکی و مسئولین زندان را تهدید کردەاند کە نباید این آمار منتشر و رسانەای بشود


 بر طبق آماری کە وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبە ١٤ اسفند منتشر نمود، آمار مبتلایان بە ویروس کرونا در کل استان کردستان ١٨ نفر اعلام شدە بود، اما این منبع اعلام کرد کە تنها در بیمارستان توحید سنندج ١٨ بیماری مبتلا بە کرونا کە تست کرونای آنها مثبت اعلام شدە بستری می باشند. همچنین در شهر سقز بیش از ٥٠ نفر جواب تست کرونای آنها مثبت بودە و دستکم ٦ شهروند نیز جانشان را از دست دادەاند


 این منبع در ادامە از کمبود امکانات بهداشتی بە ویژە دستکش و ماسک در بیمارستانهای کردستان سخن گفت و اعلام کرد کە از آنجایی کە تمامی پزشکان متخصص استان کردستان در هفتە دو نوبت ١٢ ساعاتە در بخش بیماران کرونایی شیفت دارند، جان آنها نیز با خطر جدی مواجە است