1 دقیقه خواندن
20 Jul
20Jul

‏اداره اطلاعات ارومیه، حسین عثمانی زندانی سیاسی کُرد زندان ارومیه را که به ۳۰ سال زندان محکوم شده، امروز در زندان احضار کرده و او را تهدید کرده که چهارشنبه اعدام خواهد شد. کسی را که حکم اعدام ندارد، نمی‌توان اعدام کرد اما این تبهکاران کارشان بدون آزاردادن زندانی بی‌پناه نمی‌گذرد.