1 دقیقه خواندن
30 Jul
30Jul

تنها در ۴ ماه گذشته ۱۰اعدام با دستور #محمد_رضا_مترقب رئیس کل دادگستری کردستان و نظارت #محمد_جباری دادستان سنندج و مدیر کل حفاظت اطلاعات دادگستری کردستان اجرا شده است. در میان اعدامی‌ها یک فعال سیاسی و شخصی که در زمان ارتکاب جرم ۱٨سال داشته وجود دارد.

#لغو_فورى_اعدام