1 دقیقه خواندن
04 Sep
04Sep

تفهیم اتهام هفت عضو بازداشت شده “کمپین ژیانه‌وه کُردستان” در سنندج
هفت عضو یک انجمن مردم نهاد در سنندج که اردیبهشت ماه امسال توسط نهادهای امنیتی بازداشت و بعدها با ثیقه آزاد شده بودند، تفهیم اتهام شدند.
طی روزهای گذشته هفت نفر از مدیران کمپین خیریه ژیانه‌وه کُردستان (احیای كُردستان) به نام‌های علی الله‌ویسی، فردین رحیمی، عطا رضاربابی، قانع خاطری، مرضیه مرادویسی، سیروان عبداللهی (فرزند مرضیه) و مهدی صیفی به شعبه دوم بازپرسی سنندج احضار و توسط بازپرس نقی‌زاده مورد بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفته‌اند. این فعال مدنی توسط شعبه دوم بازپرسی سنندج به شرکت در مراسم نوروز، فعالیت در کمپین خیریه ژیانه‌وه کُردستان و همکاری با یکی از احزاب كُردستانی اپوزسیون حکومت متهم شده‌اند.
این هفت فعال مدنی اردیبهشت ماه امسال توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از مدتی با وثیقه و موقتاً آزاد شده بودند.