1 دقیقه خواندن
03 Oct
03Oct

تست کرونای هوشنگ رضایی زندانی سیاسی اهل نهاوند مثبت اعلام شد
یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی به حبس محکوم شده است، تست کرونایش مثبت اعلام شد.
هوشنگ رضایی، زندانی سیاسی اهل نهاوند که ۱۲ ساله بدون استفاده از حق مرخصی محبوس است، پس از آنکه تست کرونایش مثبت اعلام شد، به بند قرنطینه زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.
طی روزهای گذشته چند زندانی سیاسی دیگر از جمله آرشام رضایی و رضا محمد حسین در همین زندان به کرونا مبتلا و به قرنطینه زندان مذکور منتقل شده‌اند.
هوشنگ رضایی متولد سال ١٣٦٤ نهاوند می‌باشد روز شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸۹ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۰) در تهران دستگیر و به بند ٢٠٩ منتقل و مدت ٦ ماه در انفرادی بازداشت و تحت بازجویی زیر فشار و شلاق بعد از آن به بند ٣٥٠ اوین منتقل شد. این زندانی در سال ١٣٩٠ (۲۰۱۱) طی ٢ جلسه دادگاه توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام محاربه از طریق "همکاری با حزب کومله"و "شرکت در تجمعات ٨٨"، "حمل سلاح و خروج غیر قانونی از کشور" به ١٠سال حبس و اعدام محکوم شد و هیچگاه حکم به وی ابلاغ نشد و حق اعتراضی وجود نداشت.
درخواست اعاده دادرسی هوشنگ رضایی سال ۹۶ پذیرفته شد و به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع داده شد که سرانجام سال ۱۳۹۸ بر اساس رأی صادره توسط دادگا از بابت بغی به ١٥ سال حبس و از حیث نگهداری اسلحه به ٨ سال و خروج غیر قانونی از ایران به ٢ سال و جمعاً به ٢٥ سال حبس محکوم شده است.
بر اساس ماده ١٣٥ (تجمیع احکام) بیشترین حبس قابل اجرا برای این زندانی سیاسی ١٥ سال می‌باشد که با احتساب ایام بازداشتی باید بیش از سه سال دیگر را در زندان‌های ایران سپری کند.