1 دقیقه خواندن
07 Aug
07Aug

تایید حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد از سوی دیوان عالی کشور


هەنگاو: حکم اعدام یک زندانی سیاسی کُرد از سوی دیوان عالی کشور تایید و وکلای وی این حکم را بە خانوادەاش اعلام کردەاند.


 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ١٦ مرداد ٩٩ (٦ آگوست ٢٠٢٠)، حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی اهل کامیاران از سوی شعبە ٢٧ دیوان عالی کشور تایید و این حکم بە وکلای وی ابلاغ و آنها نیز این حکم را بە خانوادەاش اعلام کردەاند.


 یکی از نزدیکان خانوادە قربانی در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، حیدر قربانی بهمن ماه سال گذشتە از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە اتهام “همکاری و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران” بە اعدام محکوم شدە و این حکم در تاریخ ٨ بهمن ٩٨ (٢٨ ژانویە ٢٠٢٠) در زندان مرکزی سنندج رسما بە وی ابلاغ گردید.


 حیدر قربانی مهرماه سال ١٣٩٥ بە همراه برادرزنش با هویت ”محمود صادقی“کە اهل روستای ”بزوش“ کامیاران می باشند از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و هم اکنون در زندان مرکزی سنندج محبوس می باشند.


 این دو شهروند کُرد در تاریخ ١٤ مهرماه ٩٨ (٦ اکتبر ٢٠١٩) نیز در پروندەای دیگر از سوی شعبە ١ دادگاه کیفری استان کُردستان بە اتهام “همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران در کامیاران” محاکمە شدە بودند. بر طبق حکم صادرە حیدر قربانی بە تحمل ١١٨ سال و ٦ ماه حبس و ٢٠٠ ضربە شلاق و محمود صادقی نیز بە تحمل ٤٠ سال و ٦ ماه حبس و ٢٠٠ ضربە شلاق محکوم شدە بودند.


 حکومت ایران سە سال پیش در شبکەی انگلیسی زبان خود (پرس تی وی)، فیلمی از اعترافات اجباری حیدر قربانی زندانی سیاسی کُرد را منتشر نمود.


بە گفتە نزدیکان قربانی، وی تحت شکنجەهای غیرانسانی ناچار شدەاست کە در این فیلم، مسئولیت کشتن چندین تن از اعضای سپاه پاسداران و بسیج را به عهدە بگیرد.


✅ در این فیلم ٢٠دقیقەای، متهم به اجبار در مقابل خانوادەی افراد کشتە شدەی وابستە به سپاه پاسداران، به شرکت در قتل این افراد اعتراف کردە است.