1 دقیقه خواندن
24 Nov
24Nov

به دلیل کارشکنی مسئولین زندان اوین سعید اقبالی با خطر از دست دادن شنوایی روبروست.سعید اقبالی از فعالین مدنی کُرد که در زندان مرکزی اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، علی‌رغم نامساعد بودن وضعیت جسمانی با کارشکنی مسئولین زندان از اعزام به مراکز درمانی محروم شده است.
سعید اقبالی زندانی سیاسی اهل کرمانشاه که دوران محکومیت پنج ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند، علی‌رغم پارگی ۷۰٪ی پرده گوش راست و عفونت از اعزام به مراکز درمانی جهت درمان محروم مانده است.
به گفته یک منبع مطلع، ممانعت مسئولین زندان اوین از اعزام این زندانی سیاسی کُرد به مراکز درمانی در حالی است که پزشک بهداری زندان تاکنون ۵ نوبت با نوشتن نامه اعلام کرده است که گوش راست سعید اقبالی باید مورد عمل جراحی قرار گیرد و در غیر اینصورت شنوایی گوش راست خود را به طور کامل از دست خواهد داد.
گفتنی است سعید اقبالی سال ۹۶ (۲۰۱۸) در حین بازداشت توسط یکی از ماموران بازداشت کننده مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه گوش راست دچار پارگی پرده شده بود.
سعید اقبالی فعال مدنی و دانشجوی اهل کرمانشاه در تاریخ ١٢ بهمن ٩٦ (١ فوریە ٢٠١٨) توسط نیروهای امنیتی حکومت در منزل شخصی خود بازداشت و بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل و پس از دو ماه در تاریخ ٢٢ فروردین ٩٧ (١١ آوریل ٢٠١٨) با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.
این فعال کُرد شهریور ماه سال ٩٨ توسط شعبە ٢٨ دادگاه انقلاب تهران بە ریاست قاضی محمد مقیسە از بابت اتهام ”اجماع و تبانی بە قصد اقدام علیە امنیت کشور“ بە تحمل ٥ سال حبس و از بابت اتهام ”فعالیت تبلیغی علیە نظام“ نظام بە تحمل یک سال حبس محکوم شد کە این حکم اسفند ماه ٩٨ از سوی شعبە ٣٦ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تایید شد.
سعید اقبالی روز یکشنبە ١١ خرداد ٩٩ (٣١ می ٢٠٢٠) پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت سپری نمودن دوران پنج سالە محکومیت بە زندان اوین منتقل گردید.