1 دقیقه خواندن
28 Sep
28Sep

برای نجات جان رزگار زندی ۲۷ ساله، زندانی محکوم به اعدام در زندان سنندج


سحرگاه پنجشنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۸ جمهوری اسلامی حکم اعدام یک زندانی بنام لیلا زرافشان  را در زندان سنندج به اجرا درآمد. اکنون به کمیته بین المللی علیه اعدام خبر رسیده است که حکومت اسلامی قصد دارد یک جوان ۲۷ ساله به اسم رزگار زندی را اعدام کند. چند روزی فرصت داریم تا هر چه می توانیم برای نجات جان رزگار زندی انجام دهیم. رزگار زندی متهم به قتل در یک نزاع خانوادگی است و سه سال را در زندان سنندج زندانی بوده است. طبق اطلاعات موثقی که به ما رسیده است وی قرار است که روز سه شنبه ۹ مهر برابر با ۱ اکتبر اعدام شود. گروهای مختلف مردم و فعالین مدنی در تلاشند که رضایت خانواده مقتول برای لغو حکم اعدام رزگار زندی را جلب کنند  


جمهوری اسلامی فقط در سه روز گذشته دستکم ۱۰ نفر را اعدام کرده است و در کنار آن به دستگیری خانوده های فعالین سیاسی پرداخته است. جمهوری اسلامی با این اعدام ها و سرکوب ها هدفی جز ایجاد فضای ترور و حشت علیه مردم معترض ندارد. ولی ما با هر اعدامی و با هر اقدام سرکوبگرانه ای از سوی جمهوری اسلامی باید صدایمان را بلندتر کنیم تا متحدانه بتوانیم نقطه پایانی بر این جنایات بگذاریم


یک جوان در خطر مرگ قرار دارد. نباید بگذاریم که رزگار زندی اعدام شود. با تجمع و اعتراض در مقابل زندان نگذاریم خون جوان دیگری ریخته شود. مردم سنندج بارها در دفاع از زندگی و حق حیات درخشیده اند و جان چند زندانی محکوم به اعدام را نجات داده اند. اینبار خانواده رزگارزندی چشم امیدشان به مردم قهرمان سنندج است که از اعدام وی جلوگیری کنند.  کمیته بین المللی علیه اعدام ضمن ابراز همدردی با خانواده مقتول از آنها می خواهد که با پشت کردن به قانون ضد انسانی قصاص جمهوری اسلامی نگذارند جوان دیگری به قتل برسد و خانواده دیگری داغدار شود


با شعار "نه به اعدام" و "زنده باد زندگی" خواستار لغو فوری حکم اعدام رزگار زندی شوید. این خبر را در همه جا وسیعا پخش کنید و همه را برای نجات جان رزگار زندی بسیج و متحد کنید


کمیته بین المللی علیه اعدام

۴ مهرماه ۱۳۹۸- ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹