1 دقیقه خواندن
26 Mar
26Mar


با تعویق در جشنواره کن درهای سالن جشنواره فیلم برای بی‌خانمان‌ها گشوده شد:


پس از آنکه کروناویروس به اجبار برگزاری جشنواره فیلم سالانه کن در فرانسه را به تعویق انداخت، سالن این جشنواره، محلی برای پناه دادن به بی‌خانمان‌ها شد .


این جشنواره که قرار بود به استقبال بهترین‌های سینما، روی فرش قرمز برود، به جای آن درهای خود را به روی بی‌خانمان‌های شهر باز کرد، کسانی که با شیوع ویروس کرونا، جایی برای رفتن ندارند.