1 دقیقه خواندن
29 Aug
29Aug

 بازداشت یکی از فعالین مدنی در جوانرود


✅ هەنگاو: یکی از فعالین مدنی شهرستان جوانرود در استان کرمانشاه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە است.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان جوانرود یکی از فعالین مدنی این شهر را با هویت ”حسیم میرزایی“ بازداشت کردەاند.


✅ تا زمان تظیم این خبر دلیل یا دلایل بازداشت حسیم میرزایی و اتهامات مطروحە علیە وی برای هەنگاو نامعلوم می باشد.


✅ با گذشت چند روز از باداشت حسیم میرزایی و پیگیریهای مداوم خانوادە وی، سرنوشتش نامعلوم می باشد.