1 دقیقه خواندن
27 Aug
27Aug

 بازداشت یک فعال زیست‌محیطی در سنندج


 هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات سننج یکی از فعالین زیست‌محیطی را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.


 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات دو بامداد روز پنجشنبە ٦ شهریور ٩٩ (٢٧ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزل یکی از فعالین زیست‌محیطی این شهر با هویت ”خبات مفاخری“ هجوم و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.


 بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای ادارە اطلاعات در حین بازداشت اقدام بە ضرب و شتم خبات مفاخری نمودە و پس از تفتیش منزل مبایل وی و دیگر اعضای خانوادەاش توسط نیروهای امنیتی ضبط شدە است.


✅ خبات مفاخری از فعالین زیست‌محیطی و عضو جمعیت سبز کُردستان می‌باشد و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدە است.