1 دقیقه خواندن
31 Oct
31Oct

بازداشت یک شهروند دیگر در دیواندره


اواخر هفتە گذشتە نیروهای ادارە اطلاعات دیواندره یکی از فعالین زیست‌محیطی را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.
روز چهارشنبە ٧ آبان ٩٩ (٢٨ اکتبر ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات دیواندرە یک شهروند اهل این شهرستان را با هویت ایوب آقارضایی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.
ایوب آقارضایی از فعالین زیست‌محیطی و کوهنوردان شهرستان دیواندره می‌باشد کە در حال دوچرخەسواری در خیابان ١٦ متری این شهرستان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە است.
دلایل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە این شهروند کُرد نامشخص است.