1 دقیقه خواندن
29 Oct
29Oct

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در تکاب یک شهروند ساکن شهرستان تکاب توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است. روز سه شنبه ۶ آبان ماه ۹۹، یک شهروند ساکن شهرستان تکاب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. هویت این شهروند “حسین شیرزاد” ٢٧ ساله اهل محله “شریف آباد” تکاب عنوان شده است. بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است. از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.