1 دقیقه خواندن
10 Aug
10Aug

 بازداشت یکی دیگر از زندانیان محکوم بە اعدام و متواری از زندان سقز

 هەنگاو: یکی دیگر از زندانیانی کە فروردین ماه امسال در حین فرار زندانیان از زندان سقز متواری شدە بود، پس از چهار ماه بازداشت و با خطر اجرای حکم اعدامش روبروست. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٩ مرداد ٩٩ (٩ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای امنیتی حکومت در محلە کریم آباد این شهر یکی از زندانیان متواری زندان سقز با هویت ”محمد کریمی“ را بازداشت کردەاند. محمد کریمی بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود و پس از بازداشت با خطر اجرای حکم اعدامش روبروست. جزئیات بیشتری از اینکە این زندانی بار اول چە زمانی بازداشت و بە اعدام محکوم شدە است در دست نمی باشد.عصر روز جمعە ٨ فروردین ٢٧ مارس ٧٤ نفر از زندانیان محبوس در زندان مرکزی سقز دست بە شورش زدە و بە صورت دستە جمعی از زندان فرار کردند. حکم اعدام دو نفر از زندانیان محکوم بە اعدام بە نام های شایان سعیدپور و مصطفی سلیمی پس از بازداشت دوبارە در زندان سقز بە اجرا درآمد.با توجه به اعدام فوری دو زندانی فراری دیگر بە نام های مصطفی سلیمی و شایان سعیدپور هه‌نگاو نسبت به اجرای حکم محمد کریمی نیز ابراز نگرانی می‌نماید.
https://hengaw.net/fa/news/بازداشت-یکی-دیگر-از-زندانیان-محکوم-بە-اعدام-و-متواری-از-زندان-سقز