1 دقیقه خواندن
19 Aug
19Aug

 بازداشت چهار کولبر در ارومیە 


✅ هەنگاو: طی روزهای گذشتە دست‌کم چهار کولبر در مرزهای ارومیە در حین کولبری از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدەاند.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٥ مرداد ٩٩ (١٥ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یک کولبر را بە نام ”شهریار پورعلی“ در مرزهای ارومیە بازداشت کردەاند.


✅ شهریار پورعلی متاهل و اهل دیزج مرگور بودە و پس از بازداشت بە یکی از بازداشتگاههای نیروی انتظامی منتقل شدە است.


✅ همان روز، سە کولبر دیگر بە نام های پرویز محمدی، جعفر محمدی و سامی محمدی کە هر سە اهل روستای باوان بودەاند، در حین کولبری در مرزهای ارومیە از سوی نیروهای مسلح بازداشت شدەاند.