1 دقیقه خواندن
21 Aug
21Aug

بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک شهروند اهل مهاباد
یک شهروند اهل مهاباد که حدوداً ده روز پیش توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است سرنوشتش نامعلوم است.
روز جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ (۱۳ آگوست ۲۰۲۱)، یک شهروند اهل مهاباد با هویت ادریس شریفی ۳۲ ساله توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده است.
به گفته یک منبع مطلع، نیروهای اطلاعات سپاه بدون ارائه هرگونه برگه قضایی اقدام به بازداشت ادریس شریفی نموده و سپس وی را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
با گذشت ۹ روز بازداشت ادریس شریفی دلیل یا دلایل بازداشت و همچنین اتهامات مطروحه علیه وی توسط نهادهای امنیتی نامعلوم است.