1 دقیقه خواندن
25 Oct
25Oct

بازداشت و بی‌خبری از سرنوشت یک شهروند اهل سقز یک شهروند سقز طی روزهای گذشته از سوی نهادهای امنیتی حکومت بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می‌باشد. روز چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹ (۲۱ اکتبر ۲۰۲۰)، نیروهای اداره اطلاعات شهرستان سقز یک شهروند را با هویت حسن قادرنژاد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. ین شهروند بدون ارائە هرگونه برگه قضایی بازداشت و با گذشت چهار روز از بازداشت و علی‌رغم پیگیری‌های مداوم خانواده‌اش، سرنوشتش نامعلوم می‌باشد. تا زمان تنظیم این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه حسن قادرنژاد اطلاعاتی در دست نمی‌باشد.