1 دقیقه خواندن
18 Jul
18Jul

بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک شهروند اهل ارومیه
یک شهروند کُرد اهل ارومیه هفته گذشته توسط نهادهای امنیتی بازداشت و سرنوشتش نامعلوم است.
روز یک‌شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ ( ۱۱ جولای ۲۰۲۱)، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران یک شهروند اهل روستای “مام ابراهیم” ارومیه را با هویت “شیرزاد شوقی قاسملو” بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
به گفته یک منبع مطلع، شیرزاد شوقی قاسملو بدون ارائه برگه قضایی توسط این نیروها بازداشت شده و علی‌رغم سپری شدن یک هفته از بازداشت وی هیچ خبری از سرنوشت ایشان در دست نیست.
تا زمان انتشار این خبر، اتهامات مطروحه علیه این شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی روشن نیست.