1 دقیقه خواندن
05 Feb
05Feb

بازداشت ١١٥ شهروند کُرد در ماه ژانویه ٢٠٢١طی ماه گذشتە میلادی دست کم ١١٥ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدەاند که به طور متوسط روزانه نزدیک به ۴ نفر بازداشت شده و این رقم طی سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.
با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژانویه ۲۰۲۱، دست‌کم ١١٥ شهروند کُردتوسط نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی بازداشت شدەاند.
بر طبق این گزارش، ١٠٢ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی، ۹ شهروند بە اتهام فعالیت مدنی و ۴ شهروند بە اتهام فعالیت عقیدتی و مذهبی بازداشت شدەاند.
بیشترین شهروندانی کە بازداشت شدەاند با ۷۴ مورد در استان آذربایجان‌غربی (ارومیه) ثبت شدە است. در استان کُردستان ٢٧ مورد و در استان کرمانشاه نیز ۱۴ شهروند کُرد بازداشت شدەاند.
دست‌کم ۹ زن، ۴ دانشجو، ۲ معلم و ۳ فعال رسانه‌ای در میان بازداشت شدگان ماه ژانویه هستند.
همچنین، ۱۲ نفر از افراد بازداشت شده پس از بازداشت جهت سپری نمودن دوران محکومیت راهی زندان‌های ارومیه، بوکان، سنندج و کرمانشاه شده‌اند.
هویت کامل این ۱۱۵ نفر در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ثبت شده است.