1 دقیقه خواندن
02 Dec
02Dec

بازداشت ٤٦ شهروند کُرد در ماه نوامبر ٢٠٢٠طی ماه گذشتە میلادی دست کم ٤٦ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدەاند.با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق حقوق بشری هەنگاو، طی ماه نوامبر ٢٠٢٠، دست‌کم ٤٦ شهروند کُرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی بازداشت شدەاند که نسبت به ماه اکتبر با ٢٠٪ افزایش روبرو بوده است.بر طبق این گزارش، ٣٧ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی، ٧ شهروند بە اتهام فعالیت مدنی و ٢ شهروند بە اتهام فعالیت عقیدتی و مذهبی بازداشت شدەاند.بیشترین شهروندانی کە بازداشت شدەاند با ٢١ مورد در استان کُردستان ثبت شدە است. در استان آذربایجان‌غربی ۱۳ مورد و در استان کرمانشاه نیز ١٣ شهروند کُرد بازداشت شدەاند.دو نفر از افراد بازداشت شدە زن و یک نفر نیز زیر ۱۸ سال و نوجوان بوده است.