1 دقیقه خواندن
01 Oct
01Oct

بازداشت ۳۹ شهروند کُرد در ماه سپتامبر ٢٠٢۱
طی ماه گذشتە میلادی دست کم بازداشت ٣٩ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی و مذهبی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است و ١٣ فعال کُرد نیز به حبس محکوم شده‌اند.
با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە، طی ماه سپتامبر ۲۰۲۱، دست‌کم بازداشت ۳۹ شهروند کُردتوسط نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و مذهبی ثبت شده است.
بر طبق این گزارش، ۳۴ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی و ۳ شهروند به اتهام فعالیت مدنی و ۲ شهروند به اتهام فعالیت مذهبی توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.
بیشترین شهروندانی کە بازداشت شدەاند با ۲۵ مورد در استان آذربایجان‌غربی (ارومیه) ثبت شدە است. همچمین در استان‌ کُردستان (سنندج) ۱۴ مورد، بازداشت شهروندان کُرد ثبت شده است.
در ماه گذشته یک نوجوان زیر ۱۸ سال، سه فعال زیست‌محیطی و یک فعال رسانه‌ای بازداشت شده‌اند. همچنین پنج نفر از این افراد جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شده‌اند.
در ماه سپتامبر امسال، دست‌کم ۱۳ فعال کُرد به اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و مذهبی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران جمعاً به ۴۴ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده‌اند.