1 دقیقه خواندن
01 Sep
01Sep

 بازداشت ٥٤ شهروند کُرد در ماه آگوست ٢٠٢٠ 


 طی ماه گذشتە میلادی دست کم ٥٤ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق حقوق بشری هەنگاو، طی ماه آگوست ٢٠٢٠، دست کم ٥٤ شهروند کُرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی بازداشت شدەاند.


 بر طبق این گزارش، ٣٥ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی، ٤ شهروند بە اتهام فعالیت مدنی و ٨ شهروند بە اتهام فعالیت عقیدتی بازداشت شدەاند. همچنین طی این مدت ٧ کولبر و کاسبکار نیز بازداشت شدەاند.


 بیشترین شهروندانی کە بازداشت شدەاند با ٢٤ مورد در استان کُردستان ثبت شدە است. در استان آذربایجان‌غربی  ٢١ مورد، در استان کرمانشاه ٨ شهروند و در استان همدان نیز یک شهروند کُرد بازداشت شدەاند.


 چهار نفر از افراد بازداشت شدە زن و چهار نفر نیز سن آنها زیر ١٨ سال بودە است.