1 دقیقه خواندن
15 Jul
15Jul

🛑 بازداشت ٣٠ شهروند کرد طی ١٥ روز🛑 ✅ هەنگاو: با گذشتە دو هفتە از ماه ژوئیە امسال دست کم ٣٠ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١٤ تیر ٩٩ (٤ ژوئیە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج یک شهروند را با هویت ”سید کامل احمدی“ بازداشت کردەاند.


✅ بە گفتە یک منبع مطلع، سید کامل احمدی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و با گذشت دو هفتە از بازداشت سرنوشتش نامعلوم می باشد.


✅ با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای ماه ژوئیە (١٥ روز)، نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهرهای مختلف کردستان دست کم ٣٠ شهروند را بازداشت کردەاند.


✅بر طبق این گزارش؛ در شهر اشنویە ٨ شهروند، در شهر مهاباد ٦ شهروند، در شهر بوکان ٤ شهروند، در شهر پیرانشهر ٣ شهروند، در شهر سردشت ٢ شهروند، و در شهرهای اسلام آباد غرب، جوانرود، کرمانشاه، نقدە، سقز، مریوان و سنندج هر کدام یک شهروند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند.