1 دقیقه خواندن
02 Aug
02Aug

بازداشت ٥٣ شهروند کُرد در ماه ژوئیە ٢٠٢٠   طی ماه گذشتە میلادی دست کم ٥٣ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.


 با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژوئیە ٢٠٢٠، دست کم ٥٣ شهروند کُرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی بازداشت شدەاند.


 بر طبق این گزارش، ٤٧ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی، ٤ شهروند بە اتهام فعالیت مدنی و ٢ شهروند بە اتهام فعالیت عقیدتی بازداشت شدەاند.


 بیشترین شهروندانی کە بازداشت شدەاند با ٣٧ مورد در استان آذربایجان‌غربی ثبت شدە است. در استان کرمانشاه ٧ شهروند، استان کُردستان ٨ شهروند و استان ایلام نیز یک شهروند کُرد بازداشت شدەاند.


دو نفر از افراد بازداشت شدە زن و سە نفر نیز سن آنها زیر ١٨ سال بودە است.