1 دقیقه خواندن
04 Feb
04Feb

بازداشت ۲ شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی در مهاباد و بانهطی روزهای اخیر، دو شهروند اهل شهرهای مهاباد و بانه به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
طی چند روز اخیر، یک شهروند در شهر مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
هویت وی شهاب احمدی، اهل شهر مهاباد واقع در استان ارومیه عنوان شده است.
ماموران امنیتی شھاب احمدی را در منزلش بازداشت و جهت انجام بازجویی ها‌ به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی شهر ارومیه منتقل کرده‌اند.
همچنین اخیرا در شهر بانه نیز شهروند دیگری با هویت ادریس احمدی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.