1 دقیقه خواندن
03 Aug
03Aug

بازداشت شش شهروند در اشنویه
دست‌کم شش شهروند اهل اشنویه توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت‌شدند.
ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ (۲ آگوست ۲۰۲۱)، نیروهای اداره اطلاعات اشنویه دست‌کم شش شهروند را بدون ارائه هرگونه برگه قضایی بازداشت کرده‌اند.
هویت این شش شهروند، رحمان اسدی، عبید انوری و فرهاد معروفی اهل روستای علی‌آباد، حسن شادیخواه اهل روستای سینگان، جلال قادرزاده اهل نالوس و ریبوار چارکداری اهل اشنویه عنوان شده است.
از میان افراد بازداشت‌شده حسن شادیخواه همان روز آزاد و از سرنوشت پنج شهروند دیگر هیچ خبری در دست نمی‌باشد.
تا زمان تنظیم این خبر محل نگهداری و اتهامات وارده علیه این پنج شهروند بازداشت‌ شده نامعلوم است.