1 دقیقه خواندن
08 Oct
08Oct

🛑 بازداشت دو فعال زن کُرد در تهران🛑 ✅برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٥ مهر ٩٩ (٦ اکتبر ٢٠٢٠)، نیروهای وازرات اطلاعات در شهر تهران اقدام بە بازداشت ”اندیشە صدری“ و ”ندا پیرخضریان“ از فعالین زن کُرد در این شهر کردەاند.


✅ تا زمان تنظیم این خبر دلیل یا دلایل بازداشت اندیشە صدری و  ندا پیرخضریان کە اهل سنندج می‌باشند و اتهامات مطروحە علیە آنها برای هەنگاو روشن نشدە است.


✅ اندیشە صدری دانش آموختە هنر و نقاش می‌باشد کە پس از بازداشت بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.


✅ گزارشات رسیدە حاکی از بازداشت ”لقمان پیرخزریان“ پدر ندا می‌باشد، اما هەنگاو مستقلاً نمی‌تواند آن را تایید کند. لقمان پیرخضریان  مجسمە ساز و از زندانیان سیاسی سباق می‌باشد.