1 دقیقه خواندن
16 Aug
16Aug

بازداشت دو شهروند در پاوه و سنندج


در ادامه موج بازداشت شهروندان كُرد توسط نهادهای امنیتی دو شهروند دیگر در شهرهای پاوه و سنندج توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ (۱۵ آگوست ۲۰۲۱)، نیروهای امنیتی در شهر پاوه یک جوان را با هویت “فریار بهنام” بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
از سوی دیگر، روز چهارشنبه ۲۰ مرداد (۱۱ آگوست)، نیروهای امنیتی در شهر سنندج به منزل امیر هوشمند از فعالین کُرد هجوم و اقدام به بازداشت وی کرده‌اند.
تا زمان تنظیم این خبر دلیل بازداشت این دو شهروند و اتهامات مطروحه علیه آنها و همچنین محل نگهداری آنها نامعلوم است.