1 دقیقه خواندن
07 Feb
07Feb

بازداشت دو شهروند اهل پیرانشهر جهت اجرای حکم
دو شهروند اهل پیرانشهر که بهار امسال بازداشت و توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به حبس محکوم شده بودند، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت و به زندان نقده منتقل شده‌اند.
روز شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ( ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱)، عباس صدیقی و عمر خاکزاد اهل روستای “شیلم جاران” پیرانشهر جهت سپری نمودن دوران محکومیت پنج ساله خود بازداشت و به زندان نقده منتقل شده‌اند.
عباس صدیقی و عمر خاکزاد دی‌ماه امسال توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ پیرانشهر به اتهام همکاری با حزب دمکرات کُردستان ایران (حدکا) هر کدام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
عباس صدیقی روز جمعه ۲۶ اردیبهشت ۹۹ (۱۵ می ۲۰۲۰) توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از دو ماه با وثیقه و موقتاً آزاد شد.
عمر خاکزاد نیز روز یک‌شنبه ۱۱ خرداد ۹۹ (۳۱ می ۲۰۲۰) توسط نیروهای اطلاعات سپاه پ]اسداران بازداشت و پس از دو ماه موقتاً از بازداشتگاه آزاد شده بود.