1 دقیقه خواندن
06 Sep
06Sep

 بازداشت دو شهروند اهل مهاباد از سوی نهادهای امنیتی  دو شهروند اهل مهاباد از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

  روز جمعە ١٤ شهریور ٩٩ (٤ سپتامبر ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات مهاباد دو شهروند را بە نام‌های ”سلیمان کریم پور“ و ”خالد محمدزادە اقدم“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


 بە گفتە یک منبع مطلع، این دو شهروند کە اهل روستای ”خرخرە“ می باشند، در حین انجام فعالیت‌های کشاورزی و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدەاند.


✅ با  گذشت سە روز از بازداشت این دو شهروند و پیگیریهای مستمر خانوادەهای آنها، هیچ خبری از سرنوشت این دو شهروند در دست نمی‌باشد.