1 دقیقه خواندن
19 Aug
19Aug

 سروآباد/ بازداشت خشن دو نوجوان ١٦ و ١٧ سالە توسط نیروهای اطلاعات سپاه ✅  نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در روستای ”بوریدر“ ساعت ٤ بامداد با ایجاد ترس و رعب در روستا دو نوجوان را بازداشت کردەاند.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ٤ بامداد روز چهارشنبە ٢٩ مرداد ٩٩ (١٩ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای اطلاعات سپاه شهرستان سروآباد بە روستای ”بوریدر“ یورش و دو نوجوان را بە نام‌های ”آریا امینی“ ١٦ سالە و ”هورام نادری“ ١٧ سالە بازداشت کردەاند.


✅ بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای اطلاعات سپاه ساعات ٤ بامداد با ایجاد ترس و رعب در روستا منزل پدری این دو نوجوان را کاملا محاصرە و آنها را در حالی بازداشت کردەاند کە حتی اجازە ندادەاند لباسهای خود را بپوشند.


✅ این منبع در ادامە اعلام کرد کە این دو نوجوان بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.