1 دقیقه خواندن
05 Jan
05Jan


مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، جمعه اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی را «اقدامی نظامی» [act of war] خوانده که پاسخی نظامی خواهد داشت

مجید تخت روانچی به سی ان ان گفته است: آمریکا با خروج از برجام در سال گذشته جنگ اقتصادی علیه ایران را آغاز کرد. دیشب آنها با ترور یک ژنرال برجسته ما هم جنگ نظامی را آغاز کردند. انتظار شما چیست که ما ساکت بنشنیم. قطعا دست به اقدام خواهیم زد

وی تصریح کرد: قطعا پاسخ اقدام نظامی، نظامی خواهد بود

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در ادامه گفته است: اینکه چگونه، چه زمانی و در کجا این پاسخ داده خواهد شد، باید شاهد آن باشیم

مجید تخت روانچی هشدار داده است که آمریکا می بایست منتظر پیامدهای اقدام خود باشد