1 دقیقه خواندن
27 Jul
27Jul

🔹اوقاف و زمین‌خواری؛ هر ۲۶ دقیقه یک سند تازه به نام اوقاف ثبت می‌شود


نام سازمان اوقاف حالا سر زبان‌ها افتاده است. بعدازآنکه خبر سند زدن بخشی از کوه دماوند، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داغ شد بسیاری درباره این سازمان صحبت می‌کنند. 

سازمانی که بدون اغراق یکی از بزرگ‌ترین و تاریک‌ترین سازمان‌های اقتصادی ایران است. نه‌تنها هیچ اطلاع عمومی درباره طول و عرض آن در دست نیست، بلکه برخلاف سایر سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی، حتی نظارت محدودی هم روی فعالیت‌های اقتصادی آن وجود ندارد.


سازمان اوقاف را شاید بتوان هم‌ردیف نهادهای بزرگ اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار داد، با این تفاوت که سازمان اداری نیمه‌دولتی آن باعث شده تا این سازمان کمتر در کانون توجه قرار بگیرد. از نظر اداری اوقاف زیر نظر وزارت ارشاد است، اما در عمل حیات خلوت نهادهای مذهبی و سیاسی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. رییس اوقاف را وزیر ارشاد با تایید رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند. در حال حاضر سید «مهدی خاموشی»، رییس پیشین سازمان تبلیغات اسلامی، ریاست این سازمان را برعهده دارد. روحانی بانفوذ نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای که در شبکه‌سازی روحانیان معتمد رهبر ایران باسابقه است. 


او افراد مورداطمینان خود را از میان روحانیون بانفوذ در سازمان گسترده اوقاف در سراسر کشور مهره‌چینی می‌کند. این شبکه صاحب‌اختیار یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران با درآمد و هزینه‌های نامعلوم است.